FANDOMGlaai Face
กล้าย ลูกของขวัน

กล้าย ลูกของขวัน

ประวัติ

ชื่ออื่น
ขวัญหทัย ณ ตานนะคอน
ตำแหน่ง
วันเกิด
21 สิงหาคม 4137
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
วันตาย
ที่มา
ตานนะคอน
คู่สมรส
อาวุธหลัก

ลักษณะทางกายภาพ

เผ่าพันธุ์
เพศ
หญิง
ส่วนสูง
165cm
น้ำหนัก
เปลี่ยนแปลงได้
ผม
ดำประกายเขียว ยาวถึงกลางหลัง ปกติจะรวบเป็นหางม้า
ตา
ดำประกายเขียว