FANDOM


กองบินร่วมกระสือ-กระหัง เป็นหนึ่งในหน่วยรบของฝ่ายผีร้ายในเหตุการณ์การรบที่สวนกล้วยประวัติศาสตร์ตานนะคอน (4154) และสงครามผีร้าย-ตานี (4154) ประกอบด้วยกระสือและกระหังที่ฝึกมาเป็นพิเศษรวมกว่าหนึ่งพันตน มีขีดกำลังรบเทียบเท่ากองพลทหารอากาศขนาดมาตรฐาน หรือประมาณ 8 เท่าของกำลังพลในกองบิน 5 ฐานทัพอากาศตานนะคอน

กองบินร่วมกระสือ-กระหังรับหน้าที่หน่วยจู่โจมทางอากาศ หน่วยทิ้งระเบิดหนัก และหน่วยอาวุธชีวภาพให้กับกองกำลังผีร้าย มันสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อกำลังพลของตานี และถือเป็นตัวแปรสำคัญอันดับต้นๆที่ทำให้สวนกล้วยแตก กองบินร่วมฯยังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อเมืองตานนะคอน และยังเป็น Fear Factor อันดับต้นๆของชาวเมืองด้วยรูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวและอานุภาพอันร้ายแรงและน่าขยะแขยงของอาวุธ อาจกล่าวได้ว่ากองบินร่วมกระสือ-กระหังเป็นหน่วยรบที่สำคัญและมีกำลังรบสูงสุดเป็นอันดับต้นๆของกองกำลังผีร้ายเลยทีเดียว

ประวัติ Edit

กำลังพล Edit

การติดอาวุธและอุปกรณ์เสริมให้กระหัง Edit

อาวุธชีวภาพน้ำลายกระสือ Edit

ประวัติการปฏิบัติการ Edit