FANDOM


ชื่อของตานีเป็นชื่อเดี่ยว ไม่มีนามสกุล มีเพียงวรรคสองที่บอกว่าเป็นลูกของใคร

ชื่อของตานีมักเป็นคำพื้นเมืองง่ายๆ ชื่อดอกไม้/ต้นไม้ ชื่อสัตว์ หรือชื่อพันธุ์กล้วย และอาจเอาสองคำมาประสมกันได้เช่นกัน ชื่อทั่วไปมักมีหนึ่งหรือสองพยางค์ มีน้อยมากที่จะเป็นสามพยางค์

ในสมัยก่อน (ก่อนปี 4120) ตานีมักไม่นิยมตั้งชื่อลูกด้วยชื่อพันธุ์กล้วยหรือชื่อกล้วยโดยตรง เนื่องจากกล้วยเป็นรหัสเรียกอาวุธ และพันธุ์กล้วยต่างๆก็ไม่นิยมเนื่องจากตานีถือว่าตัวเองผูกพันกับกล้วยตานีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 4120 เป็นต้นมา ชื่อกล้วยและชื่อพันธุ์กล้วยต่างๆก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม ชื่อตานยังคงเป็นชื่อต้องห้าม เพราะหมายถึงเผ่าพันธุ์ตานีโดยรวม

ชื่อทั่วไป Edit

 • แสน
 • พิงค์
 • มิง
 • แสนมิง
 • คำ
 • ซอ
 • ซึง
 • เอื้อย
 • อ้าย
 • คำเอื้อย
 • คำอ้าย
 • ปุย
 • เชียง
 • พิน
 • มุก
 • แหวน
 • ส้อย
 • ดาว
 • ตาว
 • จาว
 • นะคอน
 • แก้ว
 • ซาง
 • ปุก
 • ปิง
 • เงิน
 • งา
 • รุ้ง
 • รุ่ง
 • เดือน
 • จัน
 • นวน
 • นาก
 • ล้าน

ชื่อดอกไม้/ต้นไม้ Edit

 • แตง
 • เอื้อง
 • เอื้องสา
 • เอื้องเงิน
 • เอื้องผึ้ง
 • กาหลง
 • สาระปี (สา)
 • จำปี
 • จำปา
 • กุหลาบ (หลาบ)
 • มะลิ
 • จ๊าง
 • บัว
 • ส้ม

ชื่อสัตว์ Edit

 • ต่าย
 • ผึ้ง
 • กุ้ง
 • ปลา
 • แมว
 • นก
 • หนู

ชื่อพันธุ์กล้วย Edit

 • กล้วย
 • กล้าย
 • มุก
 • นาง
 • น้ำว้า
 • น้ำไท
 • หอม