FANDOM


ท่าอากาศยานนานาชาติสหัสวารี

IAAT SHS
IACA VSSH
ประเภท พลเรือน
ผู้บริหาร สหัสวารีแอร์พอร์ต
ให้บริการ สหัสวารี
ที่ตั้ง แขวงขวัญข้าว จังหวัดทุ่งรวงทอง
ศูนย์กลางบริการของ สารขัณฑ์แอร์เวย์ส, สหัสวารีแอร์ไลน์ส
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 10m
รันเวย์ 12R/30L 4100m
รันเวย์ 12C/30C 3200m
รันเวย์ 12L/30R 4100m
รันเวย์ 8/26 3300m
รันเวย์ 1R/19L 1600m
รันเวย์ 1L/19R 1800m