FANDOM


ท่าอากาศยานนานาชาติเวียงเชียงหลวง

ชื่ออื่นๆ สนามบินเชียงหลวงใหม่ สนามบินหนองหาน
IAAT VCL
IACA VSVC
ประเภท พลเรือน
ผู้บริหาร การท่าอากาศยานแห่งรัฐเชียงหลวง
ให้บริการ เชียงหลวง
ที่ตั้ง เขตหนองหาน เชียงหลวง
ศูนย์กลางบริการของ เวียงเชียงหลวงแอร์เวย์ส, กุดโอแอร์ไลน์ส, ฟลายแม่แตง
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 412m (1352ft)
รันเวย์ 2R/20L 4000m
รันเวย์ 2L/20R 3900m
รันเวย์ 11 1600m