FANDOM


ท่าอากาศยานภูพิงค์

ชื่ออื่นๆ สนามบินตีนภู
IAAT PPK
IACA VSPK
ประเภท พลเรือน
ผู้บริหาร การท่าอากาศยานแห่งรัฐเวียงตาน
ให้บริการ เชียงพิงค์
ที่ตั้ง เขตตีนภู เชียงพิงค์
ศูนย์กลางบริการของ เชียงพิงค์แอร์เวย์ส
ความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,487m (11,440ft)
รันเวย์ 6/24 4100m