FANDOM


ภาษาขัณฑ์ (ภาษาคาโม Khandic Language) เป็นกลุ่มภาษามีวรรณยุกต์ในทวีปเยว่ พูดกันในพื้นที่ประเทศสารขัณฑ์ บางส่วนของบาหม่อนใต้และเยว่ ภาษาในกลุ่มภาษานี้รวมถึงภาษาสารขัณฑ์ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศสารขัณฑ์ มีผู้พูดกลุ่มภาษานี้ทั้งหมดประมาณเกือบหกร้อยล้านคน

ชื่อ "ขัณฑ์" มาจากอาณาจักรโบราณที่เคยตั้งอยู่ในแถบทวีปเยว่กลาง ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของประเทศสารขัณฑ์โดยเฉพาะรัฐต่างๆทางตอนเหนือในปัจจุบัน รัฐทางตอนใต้ของสารขัณฑ์เดิมไม่ได้พูดภาษากลุ่มนี้ แต่พูดภาษาตระกูลจอฮอร์-คาตาริก และเพิ่งจะเปลี่ยนไปพูดภาษากลุ่มขัณฑ์เพียงเมื่อประมาณศตวรรษที่ 39 เนื่องจากการรวมประเทศสารขัณฑ์

การจัดระบบ Edit

กลุ่มภาษาขัณฑ์มีการจัดระบบแยกเอาไว้ทั้งหมด 5 หมวดหมู่ ได้แก่

นักภาษาศาสตร์เศรษฐภพ จอมสันทัด ได้รวบรวมและสรุปรายงานภาษากลุ่มใหญ่ๆต่างๆที่แบ่งย่อยจากหมวดหมู่ทั้งห้าด้านบน ได้แก่