FANDOM


หมอกมู
{{{image}}}

ประเภท กึ่งวิญญาณ
รูปร่างลักษณะ เหมือนมนุษย์ แต่ร่างค่อนข้างโปร่งแสงและมีควันลอยอยู่รอบตัวแทบจะตลอดเวลา
ส่วนสูง/ความยาว 130-170cm
น้ำหนัก เปลี่ยนแปลงได้ตามใจ
เพศ หญิงเท่านั้น
ที่มา ป่าหมอก
ช่วงปีที่มีอยู่ อย่างมากที่สุด 8XX-ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต 80-100
ประชากร 900+ (4154)
สถานะ ปกติ (4154)
สเกลซอ 4-3-2-1-I
ภาษา อีสาน, สารขัณฑ์
การปกครอง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ราชินีเป็นประมุข

หมอกมู เป็นคำเรียกเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์รัฐป่าหมอกและเมืองป่าหมอก หมอกมูเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์วิญญาณที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ เก่าแก่กว่ากะอย่างน้อยสามร้อยปี และเป็นที่นับถือของชนเผ่าโบราณหลากหลายเผ่า ตั้งแต่ชาวหมอก ชาวผานและชาวเวียงตามลำดับ ทั้งยังเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้กับเผ่าพันธุ์วิญญาณผู้พิทักษ์ในพื้นที่รอบๆอีกหลายเผ่า จนถูกยกย่องว่าเป็นมารดาแห่งวิญญาณผู้พิทักษ์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสารขัณฑ์

หมอกมูมีเฉพาะเพศหญิง ปกครอบด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยมีราชินีเป็นประมุขซึ่งคล้ายกับตานี แต่ราชินีของหมอกมูมีอำนาจโดยตำแหน่งสูงกว่า และในสังคมก็มีการแบ่งชนชั้นกันอย่างชัดเจนกว่าตานี ปัจจุบันหมอกมูมีประชากรราว 900 ตน กระจายกันอยู่ในป่าทั่วรัฐป่าหมอก และจะมีการประชุมร่วมกันทุกๆสองเดือน

ลักษณะเผ่าพันธุ์ Edit

หมอกมูมีลักษณะคล้ายมนุษย์ แต่ร่างกายโปร่งแสง โดยมีดัชนีโปร่งแสงตั้งแต่ 50%-90% เทียบเท่ากับมนุษย์ ความโปร่งแสงนี้เป็นตัวชี้วัด "ระดับ" หรือ "ชนชั้น" ของหมอกมู โดยหมอกมูที่โปร่งแสงมากจะถูกจัดเอาไว้ในหมู่ชนชั้นสูงหรือชั้นบังคับบัญชาด้วยเชื่อว่ามีความบริสุทธิ์ของพลังงานวิญญาณมากกว่า อย่างไรก็ตาม การศึกษาโดยกะซึ่งอยู่ในรัฐข้างเคียงพบว่าหมอกมูที่ร่างกายโปร่งแสงน้อยกว่าจะมีพลังงานวิญญาณมากกว่า ในปัจจุบันหมอกมูจึงเปลี่ยนการจัดชนชั้นทางสังคมนี้เป็นการทดสอบพลังงานวิญญาณและความสามารถพิเศษเมื่ออายุ 18-20 ปีแทน ซึ่งตามสถิติพบว่าคะแนนแทบไม่มีความเกี่ยวข้องกับความโปร่งแสงของร่างกายเลย

หมอกมูมีเฉพาะเพศหญิง วิญญาณที่จะเป็นหมอกมูได้นั้นต้องได้รับคัดเลือกจากสภาสูง และต้องยินยอม เมื่อวิญญาณยินยอมแล้วจึงเกิดเป็นหมอกมูในสภาพเด็กทารก และเติบโตในอัตราเร็วกว่ามนุษย์ราว 2 เท่าจนกระทั่งมีลักษณะเหมือนมนุษย์อายุราว 20-25 ปีแล้วจึงหยุดเจริญเติบโต และจะคงรูปนั้นไปจนกระทั่งดับสลายไปสู่โลกหลังความตายเมื่ออายุได้ราว 80-100 ปี

หมอกมูมีสติปัญญามากกว่ามนุษย์ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับตานีและกะ และมีการให้การศึกษาอย่างเป็นระบบ การเจริญเติบโตที่เร็วกว่ามนุษย์ทำให้หมอกมูพร้อมรบได้ตั้งแต่อายุเพียง 7-8 ปี หมอกมูยังมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติและมีพลังงานวิญญาณสูงกว่าวิญญาณทั่วไปนับร้อยเท่า ซึ่งนับว่าสูงมากเทียบกับตานี (ราวสองเท่า) พรายเขาล้านม้า (ราวสิบเท่า) พรายน้ำเจ้าสมุทร (ราวยี่สิบเท่า) และกะ (ราวสามสิบเท่า)

การดำรงชีวิต Edit

ความสามารถ Edit

ในอดีต หมอกมูใช้ธนูอาคมเป็นอาวุธหลัก แต่ปัจจุบันปรับเปลี่ยนเป็นอาวุธปืนอาคมซึ่งยิงลำแสงพลังงานวิญญาณเข้มข้นเข้าใส่เป้าหมาย พลังงานวิญญาณเข้มข้นนี้มาคู่กับพลังงานความร้อนมหาศาลซึ่งสามารถเผามนุษย์หรือสิ่งก่อสร้างใดๆที่ขวางทางให้ไหม้เป็นรูได้ทันที อาวุธของหมอกมูจึงมีประสิทธิภาพต่อทั้งศัตรูที่เป็นวิญญาณและเป็นสสาร

นอกจากอาวุธปืน หมอกมูยังสามารถใช้เวทมนตร์และคาถาอาคมได้หลายชนิด ที่เด่นๆก็เช่นการเคลื่อนที่ในพริบตา โทรจิต เคลื่อนย้ายของโดยไม่ต้องสัมผัส เรียกหมอก เรียกม่านควัน เรียกฝน เรียกไฟ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมรอบตัว (สถิติโดยคำหล้า โนนป่าตอง สามารถลดอุณหภูมิลงได้ 35 องศาเซลเซียสในพื้นที่ 250 ตารางวา) สะกดจิต และอ่านใจ หมอกมูใช้พลังเหล่านี้ในการปราบปรามผีร้ายร่วมกับอาวุธปืน

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki