FANDOM


อะระวิน

ชื่ออื่นๆ อัลเลวิญหญ่อง (บาหม่อน), อรวินทร์ (สารขัณฑ์โบราณ)
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ อะระวิน
ผู้ว่าการเมือง เนวิน ค้าแปลง
ประชากร (ตัวเมือง) 1,240,126 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 1,881,988 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, เยื้อน, บาหม่อน
เขตเวลา MT+7 เวลาสารขัณฑ์ตะวันตก

อะระวิน (ภาษาบาหม่อน: "อัลเลวินหย่อง/อัลเลวิญหญ่อง", ภาษาเยว่: 高樲紋, Pinyin: gāoèrwén "ที่สูงที่มีต้นพุทราเรียงราย", ภาษาคาโม: Arawin/Allevigne) เป็นเมืองหลวงของรัฐอะระวิน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะระวิน

อะระวินมักถูกเข้าใจผิดสลับกับเมืองอะระวินอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นเมืองขนาดกลางในรัฐกะยอธาของบาหม่อนและอยู่เหนือขึ้นไปเกือบสี่ร้อยกิโลเมตร ซึ่งเมืองนั้นมีชื่อบังคับเขียนด้วย Allevigne ในภาษาคาโมและภาษาตะวันตกอื่นๆ แทนที่จะเขียนได้สองแบบ และภาษาบาหม่อนเรียกว่า "อัลเลวิญหญ่องปา" (อัลเลวิญหญ่องเหนือ)

อะระวินอยู่ห่างจากสหัสวารีประมาณ 3,300 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเขาขวางซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ใกล้ที่สุดประมาณ 1,300 กิโลเมตร แม้จะเป็นเมืองที่นับได้ว่าห่างไกลจากศูนย์กลางประเทศมากที่สุด แต่อะระวินก็เป็นเมืองชายแดนสำคัญและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในด้านประชากรอันดับ 12 ของสารขัณฑ์ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อค้าขายระหว่างบาหม่อนและสารขัณฑ์ด้วย

นอกจากด้านการค้าขายและแลกเปลี่ยนแล้ว อะระวินยังมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ด้วยเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2671 ในฐานะเมืองหน้าด่านของจักรวรรดิหม่อน และเป็นเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากตั้งอยู่บนที่ราบสูงซึ่งมีทัศนวิสัยดีเยี่ยมหากมองลงไปทางสารขัณฑ์ซึ่งอยู่ต่ำกว่า จึงถูกเปลี่ยนมือไปมาระหว่างอาณาจักรต่างๆของสารขัณฑ์และบาหม่อนบ่อยครั้ง ที่ราบสูง แม่น้ำและหุบเขาของอะระวินยังมีความสวยงามด้วยทิวทัศน์ต้นพุทราที่เรียงรายอยู่ริมแม่น้ำท่ามกลางทุ่งหญ้า จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของรัฐอะระวิน


เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·