FANDOM


อาวุธที่ดารุมะ ยูคิใช้นั้นเป็นดาบลำแสงสีฟ้าที่เปลี่ยนรูปร่างได้ ซึ่งเธอได้มาจากกลุ่มปฏิบัติการลับนอกกฎหมายที่เธอทำงานให้เมื่อครั้งยังอยู่ที่ฮิมิตสึ ยูคิไม่ได้ตั้งชื่อเฉพาะเจาะจงให้อาวุธของเธอ แต่เธอเรียกรูปแบบต่างๆของอาวุธแบบที่เรียกใช้บ่อยๆเป็นชื่อตัวเลขเรียงลำดับตามระยะโจมตี

ลักษณะทั่วไป Edit

ดาบลำแสงของยูคิเป็นที่จับทรงกึ่งกระบอก ยาว 45 เซนติเมตร พันด้วยหนังเป็นลายเหมือนดาบฮิมิตสึทั่วไป ดาบนี้จะดึงพลังงานวิญญาณของผู้ใช้ ผสมกับพลังงานจากบรรยากาศภายนอกออกมาสร้างเป็นส่วนคมหรือส่วนประกอบอื่นๆของอาวุธในรูปลำแสง ลำแสงนี้สามารถยืดหด เพิ่มลดขนาด หรือปรับความเข้มได้ตามต้องการ และจะถูกหดเก็บเมื่อไม่ใช้หรือเมื่อเซ็นเซอร์จับได้ว่าไม่มีพลังงานวิญญาณจากผู้ใช้ ซึ่งแปลว่าดาบหลุดจากมือของผู้ใช้หรือผู้ใช้เหลือพลังงานวิญญาณน้อยเกินกว่าจะป้อนให้ดาบได้ ในด้ามดาบยังมีหน่วยความจำซึ่งสามารถบันทึกรูปร่างของลำแสงที่ใช้บ่อยๆได้อีกอย่างมากที่สุด 20 แบบ ซึ่งปัจจุบันยูคิบันทึกเอาไว้ทั้งหมด 10 แบบ

อิจิ Edit

นิ Edit

ซัน Edit

ชิ Edit

โกะ Edit

โรคุ Edit

นานะ Edit

ฮาจิ Edit

คุ Edit

จู Edit