FANDOM


弦層京

ประเทศ ฮิมิตสึ
เขต โทไค
ผู้ว่าการเมือง อิมุระ คิทาโร่
ประชากร (ตัวเมือง) 5,355,801 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 10,331,664 (4154)
ภาษา ฮิมิตสึ สำเนียงโทไค-เกนโซเคียว
เขตเวลา MT+15 เวลากลางฮิมิตสึ