FANDOM


เชียงผาน

ชื่ออื่นๆ ผาน
ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ เวียงตาน
ผู้ว่าการเมือง ทองคำ สิลาเวชคุน
ประชากร (ตัวเมือง) 51,064 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 62,211 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, อีสาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์

เชียงผาน เป็นเมืองในรัฐเวียงตาน ซึ่งมีอาณาเขตจังหวัดติดต่อกับชายแดนรัฐเชียงหลวงและรัฐล้านม้า เชียงผานเป็นเมืองประวัติศาสตร์เนื่องจากมีซากอารยธรรมชาวผานโบราณตั้งอยู่กลางเมือง และนั่นก็ทำให้เชียงผานกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำมากที่สุดอีกด้วย (ราว 60km)


ประวัติ Edit

จากหลักฐานทางโบราณคดี ชาวผานซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชนชาติเวียงในปัจจุบันเดิมเป็นชนเผ่าเร่ร่อนซึ่งเดินท่องไปทั่วพื้นที่แถบที่ราบเชียงหลวงและทะเลทรายอู่ชาน จนกระทั่งราวปี 648 ชาวผานจึงได้เดินทางเข้ามาตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมืองเชียงผานในปัจจุบัน