FANDOM


เชียงพิงค์

ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ เวียงตาน
ผู้ว่าการเมือง อัดถะพน สอนไวยุด
ประชากร (ตัวเมือง) 214,332 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 379,586 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, เวียงตาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์

เชียงพิงค์ เป็นเมืองในรัฐเวียงตาน ตั้งอยู่บนริมซ้ายของแม่น้ำตานที่เชิงดอยตานหลวง อยู่ห่างจากตานนะคอนไปทางเหนือราว 90 กิโลเมตร

ประวัติ Edit

ภูมิประเทศ Edit

เชียงพิงค์ตั้งอยู่บนที่ราบตะกอนแม่น้ำในเวิ้งเขาของเทือกเขาตานปันน้ำและเทือกเขาตานปันน้ำตะวันออก ซึ่งบรรจบกันห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือราว 20 กิโลเมตร ดอยตานหลวงซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในสารขัณฑ์และในโลกอยู่ห่างจากเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 120 กิโลเมตร แม่น้ำตานไหลลงจากเทือกเขาตานปันน้ำลงมาผ่านเลียบทางตะวันตกของตัวเมืองในทิศเหนือ-ใต้ ความสูงโดยเฉลี่ยของพื้นที่เมืองอยู่ที่ 3,500 เมตร

ภูมิอากาศ Edit

เชียงพิงค์มีสภาพอากาศแบบที่สูงและเทือกเขา อุณหภูมิในฤดูหนาวเคยต่ำสุดถึง -60 องศา ในขณะที่ฤดูร้อนมีอากาศแห้งแล้งและหนาวเย็นพอสมควร อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีไม่เกินจุดเยือกแข็ง ทำให้พืชพันธุ์ธรรมชาติของเชียงพิงค์มีเพียงต้นสนและมอสบางชนิด และทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงปศุสัตว์ได้

ประชากร Edit

เกือบร้อยเปอร์เซนต์ของชาวเชียงพิงค์เป็นชนชาติเวียง และเป็นชาวเชียงพิงค์โดยกำเนิดเนื่องจากความห่างไกลและแห้งแล้งของพื้นที่ มีบางส่วนที่เดินทางเข้ามาจากตานนะคอนเพื่อทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรม

การเมือง Edit

การแบ่งการปกครอง Edit

กีฬา Edit

วัฒนธรรม Edit

การศึกษา Edit

เศรษฐกิจ Edit

สภาวะอากาศที่แห้งแล้งทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงปศุสัตว์ได้ ชาวเชียงพิงค์จึงเน้นหนักในด้านอุตสาหกรรมและการค้าขาย สินค้าออกที่สำคัญของเชียงพิงค์ในอดีตเป็นของผ่าเช่นหนังกวาง เนื้อกวาง เนื้อหมาป่า และมีการเพาะเลี้ยงสุนัขลากเลื่อน

ในปัจจุบัน เชียงพิงค์เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงอุตสาหกรรมภาคเหนือและอีสาน อุตสาหกรรมที่สำคัญของเชียงพิงค์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปของป่า และมีอุตสาหกรรมโลหะรวมทั้งการประกอบรถยนต์และเครื่องบินเพิ่มเข้ามาด้วยเนื่องจากมีเหมืองแร่เหล็ก ไทเทเนียม นิกเกิลและอลูมิเนียมอยู่ไม่ไกลออกไปนัก บริษัทประกอบเครื่องบินตานใช้ที่นี่เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนลำตัวเครื่องบิน ส่วนแสนพิงค์กรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทผลิตเครื่องยนต์อากาศยานก็ใช้ที่นี่เป็นฐานประกอบส่วนพัดลมตัวหน้าสุดของเครื่องยนต์ อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสุนัขลากเลื่อนยังคงมีอยู่ แต่เนื่องจากความต้องการสุนัขลากเลื่อนไปใช้ลากเลื่อนจริงๆลดลง จุดประสงค์จึงเปลี่ยนมาเป็นการเพาะพันธุ์เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ซึ่งสุนัขลากเลื่อนพันธุ์เชียงพิงค์นั้นได้รับการยอมรับว่าสวยงามเป็นอันดับต้นๆของสารขัณฑ์

การขนส่ง Edit

ทางอากาศ Edit

ท่าอากาศยานภูพิงค์ (IAAT: PPK, IACA: VSPK) เป็นท่าอากาศยานหลักของเชียงพิงค์มาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกที่เครื่องบินบินเข้ามาถึงตัวเมืองในช่วงปี 4065 ปัจจุบัน ท่าอากาศยานนี้ได้รับการปรับปรุงและสร้างอาคารผู้โดยสารขนาดใหญ่ รองรับผู้โดยสารราวปีละ 6 ล้านคน อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้ราว 10 กิโลเมตรและเชื่อมกับตัวเมืองด้วยรถไฟสายพิเศษ

เชียงพิงค์แอร์เวย์สบริการเที่ยวบินจากเชียงพิงค์ไปตานนะคอนวันละสองเที่ยว และบริการเที่ยวบินภายในประเทศและไปยังประเทศใกล้เคียงจากสนามบินแห่งนี้

ขนส่งมวลชน Edit

ถนน Edit

ทางหลวงสาย S3 เชื่อมเชียงพิงค์กับเมืองตานนะคอนและทอดยาวไปจนถึงเมืองสหัสวารี ผ่านเมืองสำคัญริมฝั่งแม่น้ำตานทางตอนใต้ เช่นเขลางค์ เชียงม่วน ริมไพรสณฑ์ เวียงแก่น บางกระจั่นและสหัสวารี ทางหลวงสาย M75 วิ่งขึ้นเทือกเขาตานปันน้ำออกไปยังเมืองไท่กวงชานของเยว่ ซึ่งอยู่กลางทะเลทรายซือฉาง ห่างออกไปทางทิศเหนือราว 380 กิโลเมตร

รถไฟ Edit

เรือ Edit

จักรยาน Edit

ดูเพิ่มเติม Edit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki