FANDOM


เชียงหลวง

ประเทศ สารขัณฑ์
รัฐ เชียงหลวง
ผู้ว่าการเมือง กาน แม่นใจตรง
ประชากร (ตัวเมือง) 3,664,597 (4154)
ประชากร (พื้นที่) 5,018,641 (4154)
ภาษา สารขัณฑ์, อีสาน
เขตเวลา MT+8 เวลากลางสารขัณฑ์

เชียงหลวง (ภาษาบาหม่อน: "เชียงลอง", ภาษาเยว่: 大城, pinyin: dàchéng "ปราสาทใหญ่") เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเชียงหลวง และเป็นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเชียงหลวง เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับหกของสารขัณฑ์ในด้านประชากรรองจากสหัสวารี วัฒนานคร ตานนะคอน นพรัฐ และ สุพรรณภูมิ อยู่ห่างจากสหัสวารีประมาณ 800 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากเวียงแก่นซึ่งเป็นเมืองหลวงระดับรัฐที่ใกล้ที่สุดราว 430 กิโลเมตร

เชียงหลวงเป็นเมืองสำคัญมาแต่โบราณ เพราะตั้งอยู่บนที่ราบสูงระหว่างเทือกเขาจึงมีภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเพาะปลูกข้าวสาลี ข้าวและธัญพืช มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านมาจากเยว่ และเป็นจุดตัดการคมนาคมสำคัญทั้งเส้นทางสายเทือกเขาจากหลวงน้ำทา ตานนะคอนและเวียงคำ และเส้นทางสายเกลือซึ่งขึ้นจากป่าซางไปยังเยว่ แต่ในสมัยอาณาจักรตานนะคอนขยายอาณาเขต เชียงหลวงถูกยึดและถูกรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง ความคึกคักในการค้าขายจึงลดลงไปบ้างเนื่องจากกลายเป็นเมืองเกือบชายขอบของอาณาจักร แต่ก็ยังคงความเป้นจุดตัดทางคมนาคมที่สำคัญเนื่องจากตานนะคอนอยู่ลึกเข้าไปในภูเขาซึ่งเดินทางได้ลำบาก จนกระทั่งเมื่ออาณาจักรตานนะคอนเสื่อมอำนาจและเสียเอกราชให้กับอาณาจักรสารขัณฑ์ ผู้ปกครองของสารขัณฑ์คิดจะลดอำนาจของตานนะคอน จึงส่งเสริมการค้าขายของเชียงหลวง แม้จะไม่ประสบความสำเร็จมากนักในการลดความเจริญของตานนะคอน แต่ก็ทำให้เชียงหลวงกลับเป็นศูนย์กลางทางการค้าและวิทยาการอีกครั้ง และเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบบราชสหพันธรัฐ เชียงหลวงก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นระเบียงอุตสาหกรรมภาคเหนือและอีสานควบคู่ไปกับตานนะคอน เวียงคำและเวียงแก่น

ปัจจุบัน เชียงหลวงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในสารขัณฑ์ โดยเฉพาะเมืองกุดโอซึ่งเป็นเมืองลูกที่อยู่ไกลออกไปทางเหนือสี่สิบกิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสำคัญๆมากมาย เช่น โรงงานสร้างรางของการรถไฟสารขัณฑ์ โรงงานหนึ่งของแสนพิงค์กรุ๊ปก็ตั้งอยู่ที่กุดโอเช่นเดียวกัน

ประวัติ Edit

ภูมิประเทศ Edit

เชียงหลวงตั้งอยู่กึ่งกลางแอ่งเชียงผาน ซึ่งเป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างเทือกเขาตานปันน้ำตะวันออกและเทือกเขาม่าน เชียงหลวงอยู่ในระดับความสูง 1,634 เมตรจากระดับน้ำทะเล แม่น้ำเชียงหลวง ซึ่งเกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำหนานซื่อและแม่น้ำแตงไหลผ่านตัวเมืองทางตะวันออก บรรจบกับแม่น้ำอิงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสั้นๆจากเทือกเขาม่านทางด้านใต้ของเมือง ในขณะที่ทางตะวันตกเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก

ภูมิอากาศ Edit

แม้จะอยู่ในละติจูดต่ำกว่าตานนะคอนเพียงเล็กน้อย แต่ความสูงที่น้อยกว่าและการที่ไม่มีภูเขาโอบล้อมก็ทำให้เชียงหลวงมีภูมิอากาศที่สบายและเป็นมิตรมากกว่าตานนะคอน เชียงหลวงถือเป็นเขตเงาฝนในฤดูหนาวซึ่งมีลมพัดจากด้านตะวันออกเฉียงใต้ (ในขณะที่ตานนะคอนซึ่งมีทะเลสาบขวางกั้นลมนี้อยู่จะมีหิมะตกหนักในช่วงนี้) ในขณะที่ช่วงฤดูร้อนซึ่งตานนะคอนมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เชียงหลวงกลับมีฝนตกอันเนื่องมาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากทะเลฝั่งตะวันตก ทำให้ภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกข้าวและธัญพืชรวมทั้งผลไม้เมืองหนาว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเชียงหลวงกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมเต็มตัว ลมนี้จึงไม่มีประโยชน์นัก มีเพียงเมืองชนบทหรือแถบชานเมืองเท่านั้นที่ยังคงทำการเกษตรอยู่

เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ทั้งปี
อุณหภูมิสูงสุดที่เคยวัดได้ (องศาเซลเซียส) 4 7 11 18 25 34 30 30 21 10 7 3 11.83
อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวัน (องศาเซลเซียส) -12 -6 0 8 16 22 20 22 12 1 -3 -8 6.00
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) -16 -9 -3 4 11 18 16 18 8 -2 -6 -10 2.38
อุณหภูมิเฉลี่ยกลางคืน (องศาเซลเซียส) -20 -12 -6 0 6 13 12 14 4 -5 -9 -12 -1.25
อุณหภูมิต่ำสุดที่เคยวัดได้ (องศาเซลเซียส) -31 -25 -20 -17 -9 -9 -8 -10 -16 -21 -26 -30 -18.5

ประชากรศาสตร์ Edit

ประชากรเกือบทั้งหมดของเชียงหลวงเป็นชนชาติเวียง จากการสำรวจยีนของประชากรที่อาศัยอยู่ในและรอบตัวเมือง พบว่ากว่าครึ่งสืบเชื้อสายโดยตรงมาจากชาวผานซึ่งเป็นชนชาติเวียงโบราณซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ที่เมืองเชียงผานในอดีต

ชาวเชียงหลวงพูดภาษาอีสานเป็นภาษาหลัก นอกจากนี้ยังพูดภาษาสารขัณฑ์กลางได้อย่างคล่องแคล่ว

การเมือง Edit

การแบ่งการปกครอง Edit

กีฬา Edit

วัฒนธรรม Edit

การศึกษา Edit

เศรษฐกิจ Edit

การขนส่ง Edit

ทางอากาศ Edit

ท่าอากาศยานนานาชาติเวียงเชียงหลวง (IAAT: VCL, IACA: VSVC) รองรับผู้โดยสารปัละราว 28 ล้านคนและเป็นศูนย์กลางการบินในภาคอีสาน ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นท่าอากาศยานใหม่ สร้างเสร็จในปี 4148 เพื่อทดแทนท่าอากาศยานเชียงหลวง-กุดโอซึ่งมีขนาดเล็กและไม่เพียงพอกับความต้องการ ท่าอากาศยานแห่งนี้อยู่ห่างจากเมืองไปทางเหนือประมาณ 18 กิโลเมตร และเชื่อมต่อกับเมืองด้วยรถไฟฟ้าท่าอากาศยานเวียงเชียงหลวง นอกจากนั้นยังเชื่อมเข้ากับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตานนะคอน-เมืองดาบ ซึ่งผู้โดยสารสามารถขึ้นรถได้โดยตรงจากสถานีรถไฟที่ชั้นใต้ดินของท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานเชียงหลวง-กุดโอยังคงให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าเพื่อป้อนให้นิคมอุตสาหกรรมกุดโอที่อยู่ใกล้ๆ

ขนส่งมวลชน Edit

ถนน Edit

รถไฟ Edit

สถานีรถไฟหลักเชียงหลวงให้บริการผู้โดยสารราว 280,000 คนในแต่ละวัน เชียงหลวงยังมีสถานีรถไฟหลักอีกสองแห่ง ได้แก่สถานีรถไฟเชียงหลวง-อุดอนวัตทางตะวันตกของเมือง และสถานีรถไฟเชียงหลวง-กุดน้ำกินทางตะวันออกของเมือง

เชียงหลวงเป็นหนึ่งในสถานีหลักบนเส้นทางรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดสายตานนะคอน-เมืองดาบ และเมื่อการขยายเส้นทางเฟสแรกเสร็จสิ้นในปี 4157 เชียงหลวงจะเป็นจุดตัดของเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายตานนะคอน-สุพรรณภูมิ และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายเวียงแก่น-เมืองดาบ

เรือ Edit

แม่น้ำเชียงหลวงมีความกว้างมากกว่าแม่น้ำตานตอนต้น และมีความเชี่ยวของกระแสน้ำน้อยกว่า ทำให้อุตสาหกรรมการเดินเรือของเชียงหลวงคึกคักกว่าตานนะคอน มักมีเรือขนส่งสินค้าขนาดกลางล่องขึ้นจากสหัสวารีไปตามแม่น้ำตาน และไปแยกจากแม่น้ำตานใกล้เมืองเวียงแก่น

จักรยาน Edit

ดูเพิ่มเติม Edit


เมืองหลวงระดับรัฐของสารขัณฑ์
กรีบุรี · เกาะยาว · เขาขวาง · คีรีรัฐนิคม · เชียงหลวง · ตานนะคอน · ท่าฉลอม · ธรรมสพณ์ · นครเขื่อนขันธ์ · นครคีรี · นพรัฐ · นิลธานี · ป่าซาง · ป่าหมอก · ไพรสุข · มาดีเราะห์ · มานาที · แม่งัด · แม่ละเมา · เมืองดาบ · ริมบรรพต · ล้านเวียง · แหลมสก · วัฒนานคร · เวียงแก่น · เวียงคำ · สมุทรธานี · สหัสวารี · สองแคว · สุพรรณภูมิ · หาดป่าแก้ว · อะระวิน ·

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki