FANDOM


เสือสมิง
{{{image}}}

ประเภท สัตว์ภูต
รูปร่างลักษณะ เหมือนมนุษย์, เสือพันธุ์ใดๆ
ส่วนสูง/ความยาว เหมือนมนุษย์, ร่างเสือปกติ
น้ำหนัก เหมือนมนุษย์, ร่างเสือปกติ
เพศ ชายและหญิง
ที่มา พบได้ทั่วไปในเขตป่าที่มีเสืออาศัยอยู่
ช่วงปีที่มีอยู่ XXXX-ปัจจุบัน
ช่วงชีวิต แตกต่างกันออกไป
ประชากร 60,000+ ทั่วโลก (4152)
สถานะ ปกติ (4152)
ภาษา ตามถิ่นที่อยู่
การปกครอง ตามเผ่าพันธุ์ย่อย

เสือสมิง เป็นคำเรียกรวมๆถึงเผ่าพันธุ์วิญญาณที่สิงอยู่ในร่างเสือหรือพัฒนาทางวิญญาณมาจากเสือจนสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ เสือสมิงพบได้ทั่วโลก มักมีสติปัญญาสูงกว่าเสือปกติ แต่ไม่มากเท่ามนุษย์ มีบางเผ่าพันธุ์เท่านั้นที่มีสติปัญญาใกล้เคียงมนุษย์ โดยทั่วไป เสือสมิงมักอยู่ในป่าลึกเพื่อหลบหนีมนุษย์ที่มักจะหวาดกลัวหรือพยายามล่า แต่ก็มีบางพวกที่ออกล่ามนุษย์เป็นเหยื่อเช่นกัน