FANDOM


โรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำ เป็นโรงไฟฟ้าปรมาณูขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในป่าแสนคำชายแดนรัฐเชียงหลวงติดต่อกับรัฐล้านม้าและรัฐเวียงตาน ห่างจากเมืองเชียงผานราว 60 กิโลเมตร และห่างจากเมืองเวียงแก่นซึ่งเป็นเมืองหลวงระดับรัฐที่ใกล้ที่สุดราว 250 กิโลเมตร โรงไฟฟ้าแห่งนี้ปิดตัวลงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์หายนะโรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำเมื่อปี 4120 รอยด่างดำจากเพลิงไหม้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงติดอยู่บนปล่องระบายไอน้ำของเตาปฏิกรณ์ที่ 3 และ 4

โรงไฟฟ้ามีกำหนดการในการทำความสะอาดและรื้อถอนอย่างช้าที่สุดในปี 4160 แต่เหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลเพิ่มเติมในปี 4154 และระดับรังสีที่ยังคงรุนแรงโดยเฉพาะในโลงหินทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดสินใจเลื่อนการรื้อถอนโรงไฟฟ้าออกไปอย่างไม่มีกำหนด นักฟิสิกส์นิวเคลียร์ประมาณกันว่าระดับรังสีของโรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำจะกลับเข้าสู่ระดับปกติในเวลาสี่ร้อยปีหรือมากกว่านั้น

การออกแบบ Edit

ชื่อ ประเภท กำลังการผลิต (อุดมคติ) กำลังการผลิต (จริง) ปฏิกิริยาครั้งแรก เชื่อมสายเข้าข่าย สถานะ
แสนคำ-1 SWR-H 1500MWt, 500MWe 1450MWt, 480MWe 6 มิถุนายน 4114 1 ธันวาคม 4114 ปิดเครื่องเมื่อ 5 ธันวาคม 4120
แสนคำ-2 SWR-H 1500MWt, 500MWe 1450MWt, 480MWe 17 กรกฎาคม 4114 7 ธันวาคม 4114 ปิดเครื่องเมื่อ 5 ธันวาคม 4120
แสนคำ-3 SWR-H 1500MWt, 500MWe 1450MWt, 480MWe 1 สิงหาคม 4114 12 ธันวาคม 4114 เสียหายหนักจากเหตุการณ์หายนะโรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำ ปัจจุบันปิดตาย
แสนคำ-4 SWR-H 1500MWt, 500MWe 1450MWt, 480MWe 14 สิงหาคม 4114 14 ธันวาคม 4114 เสียหายหนักจากเหตุการณ์หายนะโรงไฟฟ้าปรมาณูแสนคำ ปัจจุบันปิดตาย
แสนคำ-5 SWR-H 1500MWt, 500MWe 1450MWt, 480MWe 9 กันยายน 4114 20 ธันวาคม 4114 ปิดเครื่องเมื่อ 5 ธันวาคม 4120
แสนคำ-6 SWR-H 1500MWt, 500MWe 1450MWt, 480MWe 28 กันยายน 4114 24 ธันวาคม 4114 ปิดเครื่องเมื่อ 5 ธันวาคม 4120

ระบบกำเนิดไฟฟ้า Edit

ระบบไฟฟ้าและหล่อเย็นสำรอง Edit